مدیر کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: اقتصاد مقاومتی محمل مناسبی برای توسعه در حوزه های گردشگری، میراثفرهنگی وصنایع دستی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت : اقتصاد مقاومتی محمل مناسبی برای توسعه درحوزه های گردشگری،میراث فرهنگی وصنایع دستی بشمارمی رود . به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری بیان کرد: تلاش داریم با حضور تمامی مدیران اداره کل درشهرستانها،زمینه بررسی مشکلات از نزدیک فراهم شود . اله یاری به مقوله اقتصاد مقاومتی اشاره داشت و افزود: بدون شک طرح ایده اقتصاد مقاومتی توسط رهبر فرزانه انقلاب و سپس تشکیل ستادهای اقتصاد مقاومتی، بستر مناسبی برای بررسی هر چه بهتر ظرفیت ها و توانمندیهای مناطق مختلف به ویژه در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است . مدیرکل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: معتقدیم، پیشرفت در حوزه اقتصاد مقاومتی رویکردی نوین را در زمینه بازخوانی کارکردهای همه ما فراهم می سازد، لذا با عنایت به این نکته در قالب برنامه ششم توسعه کشور و با عنایت به اقتصاد مقاومتی تلاش داریم تا زمینه پیشرفت در سه حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فراهم شود . وی گفت: در حوزه های مختلف کارکرد سازمان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی در سال ۹۵ ، تلاش همگی ما معطوف به جذب حداکثری بخش خصوصی در راستای حفظ و احیاء میراث فرهنگی و همچنین در حوزه صنایع دستی تلاش ما جهت توسعه آموزش و ترویج هنرهای سنتی در سراسر استان معطوف خواهد شد . اله یاری با تاکید بر چشم انداز روشن حوزه گردشگری تاکید کرد: در سال ۹۵ براساس برنامه ریزی موجود و بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، معتقدیم در سال جاری آمار ورود گردشگران خارجی باید به استان ۳۵۰۰۰۰ نفر افزایش یابد .