مدیر هماهنگی و نظارت مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان گفت: در شورای سازمان پارک ها مقرر شد با پیاده‌سازی سیاست «مشارکت‌های اجتماعی» سازمان پارک ها خود را ملزم برای فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت جامعه در امور و مدیریت فضای سبز شهری کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نصر آزادانی گفت: سازمان پارک ها در سال‌های پیش رو به ترتیب با سه اولویت ارتقای کیفیت فضای سبز،توسعه وارتقاء بهره‌ وری منابع موجود و در نهایت حفظ وتوسعه پایدار و متوازن سطح کمّی فضای سبز روبه‌رو بوده است. وی اظهار داشت: سیاست اصلی شهرداری برای افزایش کیفیت فضای سبز، جوان‌سازی پارک ها و تغییر الگوی ساختاری پارک‌های قدیمی در جهت تأمین خواسته‌های مردم در ایجاد فضای سبز پایدار و بانشاط است. مدیر هماهنگی و نظارت مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان تصریح کرد: در همین راستا و ذیل چشم‌انداز «شهر خلاق» سازمان پارکها و فضای سبز با هدف بازسرزنده‌سازی فضاهای سبز برای شهروندان اصفهانی و همچنین برای جذب گردشگر موظف است نسبت به متنوع‌سازی و زیباسازی فضای سبز شهر با رویکردها و طرح‌های خلاقانه اقدام نماید. وی خاطرنشان کرد: در شورای سازمان پارک ها مقرر شد با پیاده‌سازی سیاست «مشارکت‌های اجتماعی» سازمان پارک ها خود را ملزم و متعهد به استقرار سازوکارها، فرآیندها و روال های مناسبی برای فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت جامعه در امور و مدیریت فضای سبز شهر دانسته و نقش‌ها و مسوولیت‌های همه ذی‌نفعان و علاقه مندان در این زمینه را مشخص نماید. نصرآزادانی افزود: شهروندان نیز باید به منظور صیانت از محیط بانشاط و سرزنده محیط زندگی خود، نقش فعال‌تری را در حوزه حفظ و گسترش فضای سبز ایفا نموده و از آموزش‌های فراگیری که در این زمینه از سوی سازمان ارائه می‌شود حداکثر استفاده را داشته باشند، بنابراین، شهروندان منتظر برنامه‌های متنوعی در این ارتباط باشند.