بنیانگذار و رئیس کالج ابن سینای مجارستان گفت: در تلاش هستیم که با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، برخی از دوره های آموزشی را برای دانشجویان دانشگاه های اروپایی در ایران برگزار کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، میرزا حسینی به همراه ابراهیمی سرپرست اداره کل امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی به منظور امکان سنجی تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه های اروپایی، از بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد بازدید کردند. وی گفت: در تلاش هستیم که با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از دوره های آموزشی را برای دانشجویان دانشگاه های اروپایی در ایران برگزار کنیم. میرزا حسینی اظهار داشت: در نظر داریم تا در حوزه پزشکی دانشجویانی که مایل به طی دوره های کوتاه مدت در ایران هستند را از دانشگاه های معتبر اروپایی به ایران و واحد نجف آباد اعزام کنیم که در حال حاضر در حال هماهنگی های این اقدام هستیم. رئیس کالج مجارستان افزود : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد یک محیط امن و مجهز برای برای دانشجویان خارجی حساب می آید. متمرکز بودن محل اسکان، سالنهای مطالعه، محیط های ورزشی ، آزمایشگاه ها و کارگاه ها در یک فضای مناسب این دانشگاه را به یک شهر بزرگ علمی تبدیل کرده است. وی در مورد زمان امضای تفاهم نامه و اجرایی شدن تبادل دانشجو بین واحد نجف آباد و دانشگاه های اروپایی خاطر نشان کرد: ما در ابتدای را ه هستیم ولی در همین ابتدای کار با سرعت قابل توجه به جلو رفته ایم. این اتفاق در حال شکل گرفتن است و متوقف نخواهد شد.