شهردار منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار داشت: عملیات اجرایی خط سوم بی. آر. تی در محدوده منطقه ۱۰ از خیابان همدانیان تا میدان احمد آباد با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالرسول امامی ظهار داشت : عملیات اجرایی خط سوم بی.آر.تی در محدوده منطقه ۱۰ از خیابان همدانیان تا میدان احمد آباد با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال انجام شد. وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه افزود: تملک و بازگشایی گلوگاه ها و روان بخشی تردد در بافت محلات با هزینه ۱۰ میلیارد ریال در دستور کار امسال منطقه قرار دارد. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان عنوان کرد: در این راستا آزادسازی خیابان عسگریه دوم حدفاصل خیابان های پروین تا سپیده کاشانی با هزینه ۱۵ میلیارد ریال به زودی آغاز می شود.