مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان از تصویب طرح نهایی حذف رطوبت دائمی از دیوارهای مسجد امام در شورای فنی اداره کل میراثفرهنگی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الهیاری در حاشیه نشست شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اعلام این مطلب افزود: با توجه به نفوذ رطوبت در دیوارهای بخش های مختلف مسجد امام اصفهان به ویژه در محورهای جنوب غرب و جنوب مسجد، عملیات رطوبت زدایی در این مسجد بزرگ تاریخی به صورت اضطراری از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز شد. وی گفت: این عملیات در ۳ بخش مختلف در حال انجام است که از آن جمله می توان به بررسی پایش شبکه فاضلاب محلات پیرامون مسجد امام و بازار ارگ بزرگ اصفهان، بررسی و پایش و مرمت سیستم فاضلاب درون مسجد و در نهایت بررسی وضعیت مجموعه سرویس های بهداشتی این مسجد تاریخی (که جدید الحداث می باشد) اشاره داشت. مدیرکل میراث فرهنگی استان بیان کرد: عملیات پایش سیستم فاظلاب درون مسجد امام شامل بررسی تمامی کانالها و راه آبه های درون این مسجد عظیم تاریخی است که در طول یک ونیم سال گذشته آغاز شد ، لذا پس از بررسی های گسترده به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به کاربری های گسترده این مسجد تاریخی، در طول دهه های گذشته تمامی کانالهای زیرزمینی این مسجد عظیم ۴۰۰ ساله در دستور کار سازمان قرار گرفت. الهیاری به طرح نهایی رطوبت زدائی از مسجد امام اشاره کرد و افزود یکی از معضلات اصلی نفوذ رطوبت به دیوار های این مسجد تاریخی، احداث بیش از یکصد چشمه سرویس بهداشتی در محور جنوب غربی این مسجد تاریخی بوده که در طی دو دهه گذشته ایجاد شده و متآسفانه به دلیل عدم رعایت نکات فنی در ساخت آن و همچنین استفاده گسترده از آن، شاهد بروز مشکلات جدی در این بخش از مسجد امام هستیم . وی افزود: با تصویب شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان و با مشارکت شهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی، زمینی در جنب مسجد امام در محور جنوب غربی مسجد ( خارج از مکان مسجد) جهت احداث سرویس های بهداشتی جدید در نظر گرفته شده، که کلیات این طرح با اکثریت آراء توسط اعضاء شورا به تصویب رسید، با این وصف پس از تصویب طرح و در اختیار گذاشتن این زمین توسط دو نهاد میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان، کار زیرسازی آن شامل، کف سازی، ایزولاسیون و ایجاد کانالهای ایزولاسیون و ایجاد کانال های دفع رطوبت آبهای سطحی و رفع رطوبت در آن تکمیل شده و از این طریق نیز رطوبت بستر زمین به دیوارهای بخش جنوبی به ویژه بخش گنبد خانه عظیم مسجد امام جلوگیری به عمل خواد آمد.