سازمان زیباسازی شهرداری کاشان از آغاز عملیات ساخت و اجرایی کوشک میدان کمال الملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرعامل سازمان زیباسازی اظهار کرد: میدان کمال الملک یکی از میادین بزرگ و با اهمیت کاشان است که پس از احداث به نام این هنرمند شاخص نامگذاری شد. بهروز گرانمایه با بیان اینکه میدان یک مکان ویژه در ساختار شهری محسوب می شود، تصریح کرد: عموما مراکز اقتصادی، مراکز فرهنگی - مذهبی ، المان ها، یادمان ها وفضای سبز در کنار میدان ها شکل می گیرد. وی افزود: میدان کمال الملک در بافت تاریخی شهر کاشان و در قرینگی با میدان قاضی اسدالله واقع شده و از ویژگی هایی همچون وسعت مساحت و فضای سبز مناسب برخوردار است. گرانمایه با اشاره به معماری غنی کاشان و وجود کوشکی مانند کوشک باغ فین بیان کرد: با الهام گیری از معماری سنتی طراحی و آماده سازی جدید میدان کمال الملک در اداره طراحی های شهرداری کاشان صورت گرفت. مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به اینکه پروژه در حال احداث در دو طبقه با ۳۶۰متر زیر بنا طراحی شده است، افزود: طبقه دوم این کوشک موزه و گالری آثار استاد کمال الملک خواهد بود.