مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان اعلام کرد که این شرکت با ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در شبهای قدر، ایاب و ذهاب شهروندان را به سمت گلستان شهدا انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدعلی احمدی گفت: امسال نیز مانند سال های گذشته ناوگان اتوبوسرانی اصفهان همزمان با لیالی قدر و با هدف سهولت تردد و جابه جایی شهروندان شرکت‌کننده در مراسم لیالی قدر به ارائه خدمات رایگان به آنها می پردازد. وی بیان کرد: در این راستا شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با ۲۵۰ دستگاه اتوبوس، ایاب و ذهاب شهروندان را از نقاط و میادین مرکزی به سمت گلستان شهدا انجام می دهد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس‌رانی اصفهان با اشاره به اینکه این سرویس دهی رایگان است تصریح کرد: این تعداد اتوبوس درون شهری از ۲۰ نقطه مرکزی شهر تردد می نماید. وی با تاکید بر این که تا آخرین نفر باقی مانده از مراسم احیا در شب‌های قدر مشغول خدمات‌رسانی به نمازگزاران و شرکت‌کنندگان در مراسم هستیم، افزود: خدمات رسانی اتوبوس ها در لیالی قدر از ساعت ۲۲ آغاز و تا سحر و زمانی که مسافری وجود داشته باشد، ادامه خواهد یافت.