محمد کشتکار معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: نه اداره کل دامپزشکی و نه هیچ یک از شبکه های دامپزشکی سطح استان اقدامی جهت جمع آوری سگ های خانگی انجام نداده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کشتکار در مورد اتفاقات رخ داده اخیر در شهرستان شاهین شهر اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی و شبکه های تحت پوشش این اداره تا کنون به هیچ وجه ماموری جهت جمع آوری سگهای خانگی نداشته و ندارد. وی گفت: دامپزشکی در این خصوص تنها در مبحث های بهداشتی، اقداماتی نظیر واکسیناسیون و درمان انجام می دهد و مباحث اجتماعی در حیطه وظایف این اداره نمی باشد. معاون سلامت اداره دامپزشکی استان تصریح کرد: به دلیل آنکه بیماری هاری یک بیماری مشترک بین حیوان و انسان است وظیفه دامپزشکی، واکسیناسیون سگها برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری است که غالبا نیز این عمل در حضور مالک انجام می شود. کشتکار با بیان اینکه هیچ یک از ادارات دامپزشکی استان محلی جهت نگه داری این حجم از حیوانات در اختیار ندارد، خاطر نشان کرد: کارکنان خدوم دامپزشکی در مورد حیوانات خانگی تنها در صورتی که خود مالک و با اختیار خود همراه با حیوان به مراکز و شبکه های دامپزشکی مراجعه نماید حیوان را معاینه و یا راهنمایی جهت انتقال به مراکز مربوطه را ارائه میدهند و نظیر چنین اقداماتی بدون اطلاع و خارج از وظایف دامپزشکی است. وی در ادامه افزود: در صورتی که یک بیماری در سطح وسیع بروز دهد این اداره کل با بیان فراخوانی از هموطنان دعوت می کند که در جهت پیشگیری و درمان به بخش دولتی یا خصوصی مراجعه نمایند ونظیرچنیناقداماتی خارج از وظایف دامپزشکی است.