شورای سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش با حضور رئیس دانشگاه در سالن شهدا ستاد مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، دکتر محمد حسین اعرابی رئیس دانشگاه در این نشست، خواستار همکاری و تلاش مجدانه معاونت های مختلف دانشگاه در رابطه با اجرای بسته های خدمتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش شد. دکتر زری چهر وکیلی دبیر شورای سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش در دانشگاه نیز در این نشست، گزارشی در رابطه با اقدامات انجام شده برای برنامه های عملیاتی طرح تجول نظام سلامت در کلان منطقه بیان کرد. مرور بسته های خدمتی طرح و نوآوری در آموزش پزشکی، توجیه مسوولان بسته های خدمتی نسبت به ماموریت خود، ارائه گزارش مبسوط توسط چهارنفر از اعضا، افزایش همفکری و مشارکت میان دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و اصفهان در راستای اجرای بسته های خدمتی طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش، بررسی مصوبات جلسه گذشته و ... از جمله موضوعات این نشست بود. شایان ذکر است طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش شامل ۱۲ بسته خدمتی است که توسعه فعالیت‌های بین‌المللی، مرجعیت علمی، توسعه دانشگاه‌های هزاره سوم (کارآفرین)، جذب دانشجوی خارجی و توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی از جمله برنامه‌های حوزه آموزش با اجرای این طرح است.