در جریان برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام مولای عرشیان؛ هنرمندان و خبرنگاران استان اصفهان با امضای پیمان نامه پویش نجات محیط زیست، به این پویش مردمی پیوستند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسابقات تنیس روی میز جام مولای عرشیان ویژه اهالی هنر و رسانه آیین پیوند اجتماعی بین هنرمندان و محیط زیست برگزار شد. در این برنامه ورزشی زیست محیطی معاون حفاظت محیط زیست استان با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی بر لزوم مشارکت عموم مردم به ویژه گروه های مرجع و تأثیر گذار بر جامعه در حفاظت از محیط زیست تأکید کرد. پیش از آغاز مسابقات تنیس روی میز جام مولای عرشیان؛ متن پیمان نامه پویش نجات محیط زیست با قرائت استاد نریمانی از هنرمندان پیش کسوت تئاتر اصفهان و تکرار دسته جمعی اهالی هنر و رسانه؛ بازخوانی و هنرمندان ورزشکار با پیو‌ستن به این پویش متعهد به تلاش جمعی و فردی برای حفاظت ازعرصه های محیط زیست شدند. بر اساس این پیمان نامه، هنرمندان و خبرنگاران اصفهانی متعهد شدند برای پاسداشت محیط زیست با انجام رفتارهای صحیح خود و با همه توان برای ادامه حیات سالم زیستمندان زمین بکوشند و بر این پیمان پایدار بمانند. این پیمان نامه در جریان برگزاری مسابقات تنیس روی میز جام مولای عرشیان ویژه هنرمندان و خبرنگاران اصفهانی منعقد شد. مسابقات تنیس روی میز مولای عرشیان ویژه هنرمندان و خبرنگاران اصفهان با حضور ۵۲ بازیکن و با مساعدت سازمان های ورزش شهرداری ، اداره کل حفاظت محیط زیست استان و اداره کل ورزش و جوانان اصفهان در خانه تنیس روی میز استان برگزار شد.