مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان گفت: پایگاه های حمایت از صنایع دستی در شهرستان های استان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الهیاری با شرکت در نشست کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان چادگان، اظهار داشت: با توجه به پایان عصر درآمد اقتصادی از طریق فروش نفت و همچنین بروز خشکسالی های متعدد در فلات مرکزی ایران لزوم هر گونه برنامه ریزی در حوزه های مختلف فرهنگی و اقتصادی که بتواند جایگزین مناسبی برای صنعت نفت و کشاورزی باشد بیش از گذشته احساس می شود. مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه سخنانش به غنای بالایی میراث فرهنگی در استان و همچنین وجود بیش از ۸۰ درصد صنایع دستی کشور در اصفهان اشاره کرد و افزود: با عنایت به فعالیت بیش از ۴۰ هزار هنرمند در استان اصفهان و وجود ۱۹۹ رشته صنایع دستی در این استان و وجود ۲۲۰۰۰ اثر تاریخی در اصفهان، امروز همه فعالان درعرصه های فرهنگی واقتصادی به این نتیجه رسیده اند که هرگونه توسعه در حوزه های مرتبط با میراث فرهنگی، از جمله گردشگری می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از رکود در حوزه اقتصاد بشمار آید. الهیاری در ادامه سخنانش به عدم توسعه متوازن گردشگری در غرب استان به ویژه شهرستان چادگان اشاره کرد و اظهار داشت:در شهرستان چادگان با توجه به وجود آثار تاریخی بی بدیل، حداقل از۴۰۰۰ سال قبل تا کنون و همچنین وجود رشته های مختلف صنایع دستی و حضور انبوه هنرمندان در این شهرستان، ما صرفاً در دهکده زاینده رود شاهد رشد گردشگری بوده ایم و در سایر مناطق این شهرستان توسعه چندانی در حوزه گردشگری به چشم نمی خورد. مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه تأکیدکرد درسال ۱۳۹۵ باتوجه انتخاب اصفهان به عنوان شهرجهانی صنایع دستی، به دنبال تاسیس پایگاه های حمایت از تولید و ترویج صنایع دستی دربخش های مختلف استان از جمله غرب استان و در شهرستان چادگان هستیم لذا از این طریق، ضمن احیاء و باز زنده سازی هنرهای عشایری و روستائی منطقه به دنبال صادرات این محصولات هستیم تا از این طریق ضمن اشتغالزائی اقتصاد محلی رونق یابد. وی همچنین تصریح کرد: براین اساس به حوزه های صنایع دستی اداره کل استان مأموریتی محول شده است که بر اساس آن در طی شش ماه اول سال حد اقل ۳ پایگاه صنایع دستی در سطح استان راه اندازی شود. شایان ذکر است درپایان نشست کارگروه گردشگری شهرستان چادگان توافق گردید تا طرح جامع گردشگری شهرستان چادگان با مشارکت اداره کل و فرمانداری چادگان در سریع ترین زمان ممکن تدوین شود.