دکتر رسول زرگرپور اظهارداشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند افزایش هماهنگی بین دستگاه های فرهنگی استان هستیم و باید هم افزایی ایجاد شود که از این ظرفیت ها با بهره برداری بیشتر و چند برابر استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول زرگرپور اظهارداشت: با توجه به پیشنهاد برخی از مدیران فرهنگی مبنی بر افزایش هماهنگی و هم افزایی لازم بین شهرداری و نهادهای فرهنگی استان ، جلسه هم افزایی و همگرایی فرهنگی شهر اصفهان تشکیل گردید. استانداراصفهان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر هماهنگی دستگاه های فرهنگی، گفت : سالها قبل دستور ساخت و ساز فرهنگسراها کتابخانه ها و واگذاری و تحویل این مراکز به سازمان های ذیربط ابلاغ شده است. زرگرپور بیان کرد: مسائل فرهنگی در شهرداری ها بویژه شهرداری اصفهان هم اکنون با اعتبارات خوب و با قوت صورت می گیرد ولی لازم است که هماهنگی لازم با دستگاه های فرهنگی دیگر نیز صورت گیرد و می توان از پتانسیل شهرداری برای ساخت سالن های فرهنگی مورد نیاز شهر استفاده نمود و از موازی کاری جلوگیری کرد و اگر این ظرفیت ها در کنار هم قرار گیرد حتما هم افزایی بیشتری خواهد داشت. وی با بیان اینکه در بخش فرهنگی اصفهان اقدامات بسیاری صورت گرفته است، گفت: در کنار این اقدامات هم افزایی و همکاری با سایر دستگاههای فرهنگی کمتر به چشم می خورد و آنچه که امروز بیش از همه مورد نیاز است افزایش هماهنگی است و باید هم افزایی ایجاد شود که از این ظرفیت ها با بهره برداری بیشتر و چندبرابر استفاده شود. زرگرپور افزود: باید در اسرع وقت کمیته ای متشکل از شهرداری و تعدادی از دستگاههای اصلی فرهنگی تشکیل گردد و در خصوص چگونگی ایجاد هماهنگی و هم افزایی فرهنگی شهر ، با تعیین مصادیق ، اقدام لازم صورت پذیرد.