رئیس کمیته ملی موزه ایران در سفر به استان اصفهان و در شهرستان اردستان بیان کرد: کیفیت و کمیت موزه های هر کشور یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه یافتگی در دنیای امروز به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه ایران (ایکوم) از بافت تاریخی شهرستان اردستان و همچنین شهر تاریخی زواره دیدار کرد. وی گفت: شهرستان اردستان خوشبختانه یکی از سالم ترین بافت های تاریخی شهرهای کشور را داراست، لذا می بایست در راستای حفظ این بافت های تاریخی به عنوان سند هویت جامعه بیش از گذشته تلاش کنیم. رئیس کمیته ملی موزه ایران بیان کرد: هم اینک بیش از ۵۵۰ موزه در سطح کشور وجود دارد و این در حالی است که امروز در جهان کمیت و کیفیت موزه های جهان ار مهمترین شاخصه های شناخت میزان توسعه یافتگی آن جامعه به شمار می رود. وی افزود: با وجود هزاران شیء تاریخی در کشور و در حالی که شعار امسال سازمان بین المللی موزه ها « موزه ها و چشم انداز فرهنگی » مطرح شده می بایست تلاش کنیم تا در پهنه کشور به ویژه استان اصفهان، موزه های باکیفیت افزایش یابد.