دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال ۹۴ استان اصفهان توانست رتبه چهارم را پس از سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در زمینه کشف و ضبط مواد مخدر به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،هادی زاده اظهار داشت: در سال ۹۴ استان اصفهان توانست رتبه چهارم را پس از سیستان و بلوچستان – کرمان و هرمزگان در کشف و ضبط مواد مخدر به خود اختصاص دهد. وی گفت : روز ۲۶ ژوئن در سطح جهان و ۶ تیر در سطح کشور به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است. دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد : روز ۲۶ ژوئن در سطح جهان و ۶ تیر در سطح کشور به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است . هادی زاده افزود : درمان اعتیاد امری سخت پیچیده و پر هزینه است و در این زمینه باید درمان اعتیاد زنان را در اولویت بیشترقرار داد . وی تاکید کرد دستگاه های متولی باید توجهی مضاعف در این زمینه داشته باشند و کمیته های تخصصی باید  قوی تر ، علمی تر و پویاتر از گذشته عمل و اقدام نمایند . در پایان از دو خانواده شهید قزاقی و شهید علی حق پرست به عنوان اولین شهدای مبارزه با مواد مخدر که در درگیری با اشرار نائین شهید شدند تقدیر شد.