با انتشار فهرست جدید دانشگاه‌های برتر آسیا در سال ۲۰۱۶، دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن قرار گیری در رتبه ۶۱ برترین دانشگاه های آسیا، بعنوان یکی از سه دانشگاه برتر ایران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،بر اساس  رتبه بندی جدید سال ۲۰۱۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن حفظ جایگاه ۶۱ ام خود در میان برترین دانشگاه های قاره آسیا، به همراه دانشگاه های صنعتی شریف با رتبه ۵۲ و دانشگاه علم وصنعت ایران با رتبه ۵۷ به عنوان یکی از سه دانشگاه برتر ایرانی این فهرست معرفی شد. این رتبه بندی که در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ اقدام به معرفی ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا کرده است، برای نخستین بار در رتبه بندی سال ۲۰۱۶ خود به معرفی ۲۰۰ دانشگاه برتر آسیا پرداخت. بر این اساس، ۶ دانشگاه دیگر از جمهوری اسلامی ایران شامل دانشگاه های امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، صنعتی خواجه نصیر، تهران و شهید بهشتی در فهرست ۲۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا در سال ۲۰۱۶ قرار گرفتند. مؤسسه معتبر رتبه بندی بین المللی تایمز که در رتبه بندی های خود ۱۳ شاخص کاربردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی را استفاده می نماید، اطلاعات رتبه بندی خود را از سه منبع تولید علم دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس، اطلاعات نظرسنجی شهرت از متخصصان آموزش عالی و اطلاعاتی که به صورت خود اظهاری از دانشگاه ها استعلام و گردآوری می شود بدست می آورد. دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن قرارگیری در میان یکصد دانشگاه ممتاز قاره آسیا این مؤسسه معتبر بین المللی طی تمامی ادوار رتبه بندی، در سال های ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۵ به ترتیب جایگاه ۹۵، ۸۵ و ۶۱ ام برترین دانشگاه های قاره آسیا را به خود اختصاص داده بود.