نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: معتقد به این هستیم که تصدی گری شهرداری باید کاهش یابد و تاکید شد که کار دفاتر پیشخوان همانند گذشته با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید کریم داوودی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد از سوی اعضای شورای شهر و شهرداری در راستای بحث شفاف سازی در وصول عوارضات و ایجاد وحدت رویه اظهار کرد: با توجه به برگزاری این جلسات، از سال جاری با انجام تدابیر قانون گذاری، موارد قانونی برای تمام موارد ساخت حتی اضافه ساخت و ساخت مازاد بر ۶۰ درصد پیش بینی و مصوب شد. وی بیان کرد: همچنین در کارگروه کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر گروهی را تشکیل دادیم و نحوه محاسبات را شفاف سازی کردیم که محاسبات به صورت دستی نباشد و به صورت مکانیزه انجام شود. نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شهرسازی اطلاعات را به کامپیوتر وارد می کند و براساس اطلاعات موجود فیش عوارضات صادر می شود. وی افزود: کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر جلسه ای را با معاونان مالی، اداری و مسئول محاسبات مالی شهرداری مناطق ۱۵گانه برگزار کرد که روند و بازخورد سیاستگذاری شهرداری در این زمینه مشخص شود که معاونان مالی، اداری مناطق ۱۵گانه شهرداری نقطه نظراتی را در این زمینه داشتند. داوودی با بیان اینکه در این جلسه تبادل افکار در این حوزه صورت گرفت، تاکید کرد: اولا تمام موارد باید براساس قانون و ضوابط باشد و هیچگونه وجهی تحت عناوین جدید از هیچ فردی دریافت نشود. وی گفت: روش های پیش بینی شده کاملا قانونی است و اگر قانون رعایت شود، هم عدالت برگزار می شود و همچنین به نوعی حمایت از سرمایه گذار است و از فرصت طلبی و دلالی برخی از افراد سودجو جلوگیری می شود. نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تمام کارهای ما شفاف و روشن است و براساس بخشنامه ها و ضوابط قانونی مشخص شده است. وی اظهار کرد: یک سری از وظایف شهرداری مانند استعلامات از ادارات مانند اداره ثبت، دفترخانه و بانک ها را به دفاتر پیشخوان ارجاع داده ایم و مردم به جای مراجعه به شهرداری به دفاتر پیشخوان مراجعه می کنند. داوودی با تاکید بر اینکه معتقد به این هستیم که تصدی گری شهرداری باید کاهش یابد و ارجاع این امور به دفاتر پیشخوان در راستای این موضوع است، ادامه داد: در این جلسه تاکید شد که کار دفاتر پیشخوان همانند گذشته با شدت بیشتری ادامه پیدا کند و اگر مسئولان شهرداری و معاونین مالی و اداری شهرداری اشکالاتی را در این زمینه مشاهده می کنند این اشکالات را مطرح کنند تا ما راهکار و قوانین آن را تدوین کنیم.