با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی در شهرستان برخوار دو نفر از اراذل و اوباش و شرور سابقه دار که اقدامات شرارت آمیز آنها باعثسلب آسایش مردم شده بود دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: ماموران این فرماندهی در راستای تامین امنیت و آرامش مردم، مرحله دیگری از طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی را در این شهرستان به اجرا گذاشتند. سرهنگ صادقی اظهار داشت: در این طرح که با مشارکت نیروهایی از کلانتری ها و واحدهای عملیاتی و اجرایی انجام گرفت دو نفر از افراد شرور و اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. وی تصریح کرد: از این افراد که با ارعاب، قدرت نمایی، ایجاد ضرب و جرح و راه بندان برای مردم موجب سلب اسایش عمومی را فراهم کرده بودند مقادیری مواد مخدر و چندین قبضه سلاح سرد کشف شده است.