مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی ایستگاه آتش نشانی ظفر در بزرگراه شهید آقابابایی۷۰درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالرسول امامی اظهار داشت: عملیات عمرانی ایستگاه آتش نشانی ظفر در بزرگراه شهید آقابابایی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع در دست اجراست. وی با اشاره به اینکه عملیات عمرانی ایستگاه آتش نشانی ظفر ۷۰درصد پیشرفت داشته است، افزود: برای اجرای این پروژه ۲۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است. امامی با اشاره به دیگر پروژه های عمرانی منطقه عنوان کرد: آسفالت خیابان های حکمت و کندروی شهید آقابابایی نیز تکمیل شد.