اولین جلسه شورای پژوهشی مشترک علوم پزشکی و معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با هدف شناسایی آسیب های اجتماعی و تهیه نقشه خطرپذیری در مدارس استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر در حوزه آسیب های اجتماعی، کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت دارد که در این راستا با توجه به وجود انواع آسیب های اجتماعی اقدامات لازم انجام می شود. باقری اظهار کرد: کاهش سن آسیب های اجتماعی نیز از دیگر مواردی است که باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفته شود و در کنار آن نیز به منظور مبارزه با این معضلات اجتماعی، باید میان پژوهشگران و متولیان امر عزم همگانی وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر با آموزش و پرورش استان اقدام به آغاز اجرای طرح بسیج سلامت با رویکرد پیشگیری از رفتارهای پرخطر از جمله تغذیه نامناسب، کم تحرکی، اعتیاد، خشونت، بلوغ و سواد رسانه ای و... نموده ایم. رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد: این طرح طی سال های گذشته انجام شد و در سال گذشته نیز اقدام به بررسی و مداخلات وضعیت فعلی نمودیم که امیدواریم با انجام کارهای پژوهشی نیز شاهد تحولات بزرگی در این حوزه باشیم. وی اضافه کرد: یکی از سیاست هایی که وزارت آموزش و پرورش مشخص کرده است، رصد آسیب های اجتماعی و تهیه نقشه خطرپذیری در مدارس استان با هدف شناسایی آسیب های اجتماعی است که نیاز به انجام کارهای پژوهشی دارد. باقری ادامه داد: طرح مداخلات حمایتی اجتماعی دانش آموزان در معرض خطر نیز از دیگر مباحثی است که اجرای آن از سال گذشته آغاز شد و براساس آن اقدام به شناسایی این گروه با توجه به مسائل اخلاقی و سپس غربالگری، مشاوره و حمایت از دانش آموزان می کنیم.