در دومین جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان بر ایجاد نمایشگاه های دایمی و شرکت مدیریت صادرات و کنسرسیوم های تخصصی در بخش سنگ تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد خوروش رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان از تصویب صد درصدی بودجه این کمیسیون در آخرین جلسه  هیات نمایندگان اتاق  و رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالین بخش صنعت و معدن در حوزه ای مجزا در سیستم قضایی کشور خبرداد. علی خیرالهی نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق اصفهان در این جلسه گفت توجه به این نکته که سهم و جایگاه ایران و به ویژه اصفهان به عنوان قطب سنگ کشور چه از لحاظ معادن و چه از لحاظ فراوری کجاست و اینکه چرا جایگاه ایران در صادرات، مطلوب نیست بسیار مهم است. وی تاکید کرد: با اینکه در استان اصفهان حدود شش هزار واحد فعال در عرصه سنگ وجود دارد فقط تعداد بسیار کمی می توانند در عرصه های بین المللی حضور فعال یابند. عضو کمیسیون معادن اتاق اصفهان با ارائه گزارش بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن که از شانزده تا نوزده اسفند سال گذشته در چین برگزار شده بود، گفت: شهر شیامن به عنوان پایتخت سنگ جهان شناخته می شود و در این نمایشگاه ۵۴ کشور از جمله ایران حضور داشتند. مونا مهربان در ادامه روش های تولید ارزانتر، تولید حجم انبوه، استفاده از مواد اولیه ارزانتر، برداخت دستمزد موثر به کارگران و وجود اتحادیه ACFTUکه به یکپارچه سازی قیمت ها می پردازد را ازجمله دلایل ارزان بودن محصولات چینی عنوان کرد و افزود: ایجاد اتاق فکر موثر و فعال در اتاق بازرگانی، تشکیل و سازماندهی کارگروه تحقیق و توسعه، حضور مداوم فعالان این صنعت به مدت حداقل ۵سال در هر نمایشگاه و بستر سازی مناسب اتاق بازرگانی اصفهان با تشکیل کارگروه و ایجاد نمایشگاه دایمی سنگ در اصفهان  از جمله پیشنهادات اجرایی این بخش به منظور بهبود روند فعالیت در عرصه معدن بویژه سنگ است. مشاور استراتژی کمیسیون های اتاق اصفهان نیز ضمن رونمایی از نسخه نهایی استراتژی کمیسیون معادن گفت: اصفهان درارتباط با سنگ های تزیینی به صورت بالقوه دارای پتانسیل است و وجود کمیسیون معادن می تواند به عنوان یکی از بازوهای سه قوه در استان و بین تشکل های بخش خصوصی مشخص باشد. کیهان عباسیان میزان بالای ذخیره معادن از جمله سنگ در اصفهان و محوریت استان در ارتباط با سنگ های تزیینی در کشور را ازجمله نقاط قوت در معادن استان اصفهان و آموزش ناکافی پرسنل، هزینه بالای اسخراج و پایین بودن سطح ایمنی معادن را از جمله نقاط ضعف موجود عنوان کرد و افزود: بررسی نقاط قوت و ضعف در معادن استان نشان می دهد که نقاط قوت موجود کم نیست اما ضعف های شدیدی هم در سیستم وجود دارد. عباسیان تاکید کرد: در رابطه با سنگ های تزیینی توجه به این نکته مهم است که امروز روز رقابت نیست، امروز روز تشکیل شرکت های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم و زمان همگرایی و مشارکت است.