دمای هوای استان اصفهان تا روز شنبه هفته آینده یک تا دو درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر جوی به نسبت ناپایدار روی استان است. بر این اساس وضعیت جوی تا دو روز آینده در بیشتر مناطق استان به صورت قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود. در برخی از مناطق استان احتمال بارش خفیف و پراکنده وجود دارد. بیشینه دما در ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت. هوای شهر اصفهان برای روز جمعه، قسمتی تا نیمه ابری، در بعداز ظهر افزایش ابر، وزش باد در اواخر وقت احتمال بارش خفیف و برای روز شنبه، غبار صبحگاهی، در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است.