استاندار اصفهان اظهار داشت: اجرای طرح هم نت با مشارکت بنیاد نخبگان، اتاق بازرگانی و آموزش و پرورش در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش قابل تقدیر است و می تواند بسیار موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول زرگرپور گفت: اجرای این طرح با مشارکت بنیاد نخبگان، اتاق بازرگانی و آموزش و پرورش قابل تقدیر است و می تواند بسیار موثر باشد. وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان و اتاق بازرگانی در این طرح ها برنامه های خود را دارند، گفت‌: باید جمع خبره ای این سه مرکز را به هم پیوند زند و هدایت این طرح هارا بر عهده بگیرد. زرگرپور با اشاره به انعقاد تفاهم نامه تبادل همکاری آموزش و پرورش با اتاق بازرگانی افزود: باید جمعی با تجربه در آموزش و پرورش وجود داشته باشد که اهداف حاکمیتی آن اداره را پیگیری نماید و امیدوریم که این طرح ها ادامه داشته باشد و تحولی ایجاد شود. استاندار اصفهان در ادامه به طرح توسعه و افزایش پوشش تحصیلی در آموزش و پرورش استثنائی اشاره کرد و افزود:‌ ورود دانش آموزان معلول به مدارس می تواند امیدواری زیادی را در خانواده های آن ها ایجاد کند و باید هر اقدامی که می تواند در این دانش آموزان و خانواده های آن ها شور و شعف ایجاد کند، انجام پذیرد. وی به اجرای طرح هدایت تحصیلی اشاره کرد و افرود: آسیب شناسی در این خصوص باید صورت گیرد و به صورت پایلوت و سنجیده اقدام می شد.