مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در پنج ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۵ تن فرآورده خام فاسد از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهرام موحدی اظهار داشت: حوزه دامپزشکی همه تلاش خود را برای تأمین امنیت غذایی و مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام انجام می دهد. وی افزود: حوزه سلامت بسیار گسترده است و این مسئله در تصورات برخی فقط به حوزه پزشکی محدود شده است. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: بر اساس پروتکل جهانی، سلامت سه جزء دارد که شامل سلامت انسان، سلامت مواد غذایی و سلامت محیط زیست است و هیچ کدام جدا از یکدیگر نیستند. وی با بیان اینکه استان اصفهان در بهداشت فرآورده خام دامی از بهترین های کشور است، گفت: تولید کنندگان محصولات و فرآورده های دامی به دلیل بازرسی های انجام شده توسط بازرسین شبکه های دامپزشکی در سطح استان و مسئولین فنی بهداشتی مستقر در واحد ها عملکرد خوبی داشته اند. موحدی گفت: در سال گذشته حدود ۷۹ میلیون قطعه جوجه ریزی و حدود ۱۴۸ هزار تن گوشت سفید در استان تولید شد و در سالجاری نیز تاکنون حدود ۲۷ میلیون قطعه جوجه ریزی شده است. وی با بیان اینکه در سال گذشته در حوزه گوشت سفید بیش از ۲ میلیون و ۸۶۵ تن پنجه مرغ صادر شد، افزود: در سال ۹۴ حدود یک میلیون و ۵۳۹ هزار پای مرغ، ۳۸۲ هزار کیلوگرم سنگدان، ۹۱ تن بلدرچین، ۱۱۵ تن بوقلمون، سه میلیون و ۱۸۶ هزار کیلوگرم آلایش مرغ از استان اصفهان به خارج از کشور صادر شد و در حال حاضر در هر هفته ۱۰۰ تن آلایش مرغ صادر می کنیم. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه جمع آوری، تخته مورد استفاده برای خردکردن مرغ در مغازه ها از اهداف اداره کل دامپزشکی استان اصفهان می باشد، تصریح کرد: اما دامپزشکی به تنهایی نمی تواند این اقدام را عملیاتی کند و به کمک سایر دستگاهها نیاز است. وی افزود: باید سایر دستگاههای اجرایی از جمله استانداری، علوم پزشکی و تعزیرات ما را یاری کنند تا بتوانیم این اقدام را انجام دهیم. مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه حوزه دامپزشکی در حال حاضر به شدت از کمبود اعتبارات رنج می برد، گفت: خدمت در حوزه دامپزشکی به معنای خدمت بی منت در سخت ترین شرایط است.