استاندار اصفهان گفت: هشتمین سرشماری نفوس و مسکن سوم مهر در استان اصفهان با همکاری بیش از هزار نفر آمارگیر آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن که با حضور مسئولان ادارات مرتبط با این موضوع برگزار شد، اظهار داشت: همکاری مردم در ثبت اطلاعات فردی و خانوادگی خود در وب سایت سرشماری در سرعت گیری این موضوع موثر است. وی افزود: سامانه ثبت اطلاعات از سوم مهرماه باز می شود و تا ۲۴ مرداد ثبت اطلاعات انجام می شود و پس از آن ماموران سرشماری با مراجعه حضور درب خانه های مردم استان اصفهان در صورت ثبت اطلاعات توسط مردم اطلاعات آن ها مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. مقام ارشد استان ادامه داد: کسانی که امکانات ثبت اطلاعات در وب سایت را ندارند اطلاعات آن ها توسط بیش از هزار مامور آمارگیری که در طول طرح فعالیت دارند، ثبت می شود. وی با اشاره به اینکه اطلاعات افراد محرمانه است و در اختیار هیچ سازمان و افرادی قرار نمی گیرد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع آمارگیری مردم با ماموران این طرح همکاری کنند.