رییس شبکه بهداشت ودرمان برخوار گفت: حدود ۱۰۰سالمند روستای مرغ ودنبی شهرستان برخوار ویزیت رایگان شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،کمالی اظهار داشت: دراین طرح تعدادی از پزشک با استقرار در مرکز بهداشت، این تعداد سالمند ساکن این روستاها را رایگان ویزیت کردند. وی افزود: همچنین بین سالمندان روستاهای مرغ ودنبی مکمل های کلسیم ویتامین دی و مولتی ویتامین رایگان توزیع شد.