علی قاسم زاده معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با حفظ سمت بعنوان سرپرست سازمان ورزش این نهاد نیز منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حکم مهدی جمالی‌نژاد شهردار اصفهان، علی قاسم زاده رسماً به عنوان سرپرست سازمان ورزش شهرداری اصفهان منصوب شد. پیش از این مسعود انصاری مهر، مدیریت سازمان ورزش شهرداری اصفهان را بر عهده داشت که بدلیل قانون عدم فعالیت بازنشستگان در سازمان ها، نتوانست در این مجموعه به کار خود ادامه دهد.