امام جمعه اسبق شهر دهاقان جهت حمایت از ازدواج جوانان دهاقان یک وقف جدید را در شهرضا به ثبت رسانید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرضا اظهار داشت: امام جمعه اسبق شهر دهاقان طی عمل نیک اندیشانه ای جهت حمایت از ازدواج جوانان دهاقانی و همچنین با هدف ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی با رویکرد کمک به موسسات قرآنی و فرهنگی یک وقف جدید را در شهرستان شهرضا به ثبت رسانید. حجت الاسلام و المسلمین رضا ابراهیمی افزود: این واقف نیک اندیش و خیر نیکوکار ۶ دانگ عرصه و عیان یک ساختمان سه طبقه به پلاک ثبتی ۳۵۰/۳۳۷ را به مساحت ۲۹۳ متر مربع و به ارزش ۱۳ میلیارد ریال وقف کرد. وی خاطرنشان کرد: براساس وقف نامه ای که توسط واقف نیک اندیش این موقوفه به ثبت رسیده است این موقوفه منفعتی می باشد و درآمد حاصل از این موقوفه صرف کمک به موسساتی که در شهرستان دهاقان در امر تسهیل ازدواج جوانان این شهر فعالیت دارند و همچنین کمک به موسسات فرهنگی و قرآنی این شهر صرف خواهد شد.