گروه متخلف شکار و صید پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان گفت: محیط بانان این پارک سه متخلف شکاروصید را پیش از شکار در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان با همکاری نیروی انتظامی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. علی اکبر نوروزی نیا افزود: از این متخلفان اسلحه قاچاق غیرمجاز، شش تیر فشنگ، پروژکتور دستی، سلاح سرد دست ساز و دیگر ادوات شکار و صید کشف شد. وی گفت: طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید قابل تعقیب و مجازات شکار و حتی اقدام به شروع آن در زیستگاه های حیات وحش جرم محسوب می شود