سرپرست شبکه دامپزشکی آران و بیدگل از کشف و ضبط ۵۲۷ کیلوگرم گوشت فاسد و غیرقابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، دشتبانی گفت: بازرسان بهداشتی این شهرستان در بازرسی های خود مقدار ۵۲۷ کیلوگرم گوشت، شامل گوشت قرمز و جگر گوسفند فاسد را به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و انقضای تاریخ مصرف، کشف و ضبط کردند که از چرخه مصرف انسانی حذف شد. وی افزود: یکی از وظایف دامپزشکی تامین سلامت فرآورده های خام دامی است که این مهم با نظارت مستمر بر محصولات توسط ناظران بهداشتی صورت می پذیرد. سرپرست شبکه دامپزشکی آران و بیدگل گفت: شبکه دامپزشکی آران و بیدگل با برگزاری کلاس های آموزشی گوناگون، در خصوص شرایط نگه داری مناسب، بهترین زمان مصرف و همچنین رعایت نکات بهداشتی در مورد فرآورده های خام دامی به شرکت کنندگان و فروشندگان آموزش داده است.