مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: آزاد سازی خیابان اطشارن با مبلغ ۱۵ میلیارد ریال تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالرسول امامی اظهار داشت: آزادسازی خیابان اطشاران حدفاصل بزرگراه شهید آقابابایی تا مجموعه تفکیکی ظفر در دست اجراست. وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است، عنوان کرد: آزادسازی خیابان اطشارن با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال اجرا می شود. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: آزادسازی خیابان هفت تیر حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانی تا پایان سال جاری تکمیل می شود.