فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از پلمب یک کارگاه تولید و توزیع دستمال کاغذی غیر بهداشتی در ا ین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ صادقی بیان داشت: در بازرسی از کارگاه تولیدی بیش از ۲۵ هزار بسته دستمال کاغذی با مارک جعلی، ۴۷ کارتن سفره یک بار مصرف، ۱۲۵ کیسه حاوی جعبه های خالی دستمال کاغذی، ۵۵ رول بزرگ دستمال کاغذی و تعداد زیادی مواد اولیه جهت ساخت دستمال کاغذی بدون داشتن هر گونه پروانه بهداشتی کشف شد. وی ارزش مواد اولیه و دستمال های مکشوفه راتوسط کارشناسان یک میلیارد ریال اعلام کرد: اداره بهداشت غیر بهداشتی بودن این دستمال ها را تایید کرد.