دو متخلف صید غیرمجاز ماهی در دریاچه سد گلپایگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان در نیمه های شب موفق شدند در دریاچه سد گلپایگان دو نفر صیاد غیرمجاز ماهی را که با تور و قایق بادی موتوری اقدام به صید غیرمجاز ماهی می کردند را دستگیر کنند. از متخلفان دو رشته تور و تعدادی ماهی و یک دستگاه قایق بادی کشف و ضبط شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادگستری گلپایگان ارجاع شد.