آتش نشانان حریق را در منزل مسکونی مهار کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با تماس به موقع شهروندان با سامانه ۱۲۵ حریق در منزل مسکونی خیابان نواب صفوی اطلاع داده شد. محمد شریعتی افزود: براساس این گزارش بلافاصله اکیپ های عملیاتی از ایستگاه های ۱۶-۱۴و۸ به محل اعزام شدند. وی ادامه داد: پس از رسیدن اکیپ های عملیاتی به محل متوجه شدند که از منزل مسکونی به عنوان انبار لباس های ایمنی استفاده می کردند که بصورت غیر اصولی انبار شده است. شریعتی گفت: این امر عملیات اطفاء را برای آتش نشانان دشوار و باعث کاهش سرعت عمل آنان گردید، اما اکیپ های عملیاتی حاضر در محل توانستند با یک عملیات فنی و حساب شده حریق را مهار و از سرایت به سایر نقاط جلوگیری کنند. علت حریق توسط کارشناسان تحت بررسی می باشد.