مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان از ایمن سازی مساجد شهر اصفهان در برابر حوادثاحتمالی خبر داد و گفت: این طرح از شهریور امسال آغاز شده است و تا ۳ سال آینده در تمامی مساجد اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، مسعود مهدویان فر با بیان اینکه مساجد اماکن عمومی پرتردد هستند، افزود: مساجد باید در برابر هرگونه حادثه احتمالی ایمن شوند وی افزود: برای ایمن سازی مساجد، کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از مساجد بازدید می کنند ودر صورت پیش بینی خطر آنرا به هیات امنای مسجد اعلام می کنند تا در رفع آن اقدام کنند. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان ادامه داد: متولیان، هیات امناء و خادمان مساجد علاوه بر اینکه آموزش های ایمنی را در نقاط مختلف مسجد فرا می گیرند، با مسائلی همچون تئوری های حریق، انواع خاموش کننده ها، سامانه های اعلان و اطفای حریق و خطرات احتمالی پیرامون مساجد نیز آشنا می شوند. مهدویان فر گفت: در راستای این طرح، تمامی مساجد ملزم به نصب کپسول های آتش نشانی خواهند شد. وی با اشاره به اینکه مسائل ایمنی در مساجدی که در حال ساخت هستند نیز رعایت می شود گفت: در طرح ایمن سازی مساجد شهراصفهان، اولویت با مساجد پرتردد و قدیمی است چرا که این مساجد در برابر حوادث احتمالی ایمن سازی نشده اند مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان افزود: ایمن سازی مساجد شهر اصفهان در برابر حوادث با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده و برای این کار از سازمان هایی همچون سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان کمک گرفته است. مهدویان فر گفت: هیات امنای مساجد شهر اصفهان برای اطلاع از این خدمات می توانند به معاونت های فرهنگی و اجتماعی مناطق ۱۵ گانه شهرداری مراجعه کنند. وی با اشاره به مساعدت ۱۵ ساله شهرداری اصفهان در رابطه با توسعه، تعمیر و تکمیل مساجد این شهر افزود: شهرداری امسال برای کمک به توسعه، تکمیل، تعمیر و تجهیز مساجد فعال این شهر۷۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ مسجد در شهر اصفهان شناسایی شده است افزود: حدود ۹۵۰ مسجد با شهرداری مرتبط هستند و شناسنامه حقوقی دارند و از شهرداری کمک می گیرند.