آیین گرامی داشت طبیعت مردان شهید به همراه تقدیر از محیط بانان شاخص در پناهگاه حیات وحش موته اصفهان به مناسبت هفه دولت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست بر پایه مجموعه محیط بان ها و شکاربان ها شکل گرفت و ماموران محیط زیست و محیط بانان شالوده اصلی سازنده سازمان حفاظت محیط زیست هستند. ظهرابی گفت: این سازمان به عنوان یک سازمان فرابخشی نظارتی و حاکمیتی بر تمام بخش ها فعالیت و نظارت می کند با این وجود هرگز نباید فراشوش شود بدنه و شالوده اصلی سازمان حفاظت محیط زیست محیط بانان عزیز هستند که برای حفظ تنوع زیستی کشور تلاش می کنند. وی افزود: بسیاری از نقاط کشور به دلیل روند شتابنده رشد توسعه نامتوزان آسیب های زیادی متحمل شده است و این موضوع باعث شده تنوع زیستی ، مناطق حفاظت شده، جنگل و گونه های حیات وحش کشور آسیب های زیادی متحمل شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان کرد: در پناهگاه حیات وحش موته تلاش، غیرت و همت محیط بانان آن شرایطی را فراهم کرده که می توان گفت امروز بهترین، امن ترین و دردسترس ترین منطقه حفاظت شده کشور است. ظهرابی با اشاره به اینکه قریب به ۱۳ هزار راس حیات وحش سال گذشته در پناهگاه حیات وحش موته سرشماری شده است، افزود: این تعداد در کشور بی نظیر است و فاصله زیادی با سایر مناطق تحت مدیریت محیط زیست کشور دارد.