استاندار اصفهان اظهار داشت: در اجرای طرح های توسعه ای، توسعه روستاها فراموش نشده است و تا سال ۹۶ هیچ روستایی نباید مشکلات زیر ساختی از قبیل آب، برق، تلفن و گاز داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه شورای اداری شهرستان نائین گفت: استان اصفهان استانی ویژه است که از یک طرف با مجموعه ای از مزیت ها و پتانسیل های روبروست و از طرف دیگر با مجموعه ای از مشکلات و چالش ها مواجه است. وی با بیان اینکه بسیاری از این مشکلات در سطح ملی است، گفت: اصفهان هم استانی برخوردار و هم استانی غیر برخوردار است و با مجموعه ای از مشکلات مواجه است. استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در هفته دولت عملکرد و موفیقت ها و دستاوردهای دولت به مردم اعلام می شود، اظهارداشت: دولت در این هفته برنامه های آتی خود را مطرح می کند. مدیرارشد استان افزود: در دو سه سال گذشته علیرغم همه محدودیت ها و نبود منابع و تسهیلات و کاهش ۲ سومی درآمد ارزی و مواجه شدن با یک رکود سنواتی، فعالیت های خوبی در زمینه های مختلف صورت گرفت و بیش از ۵ هزار پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید. زرگرپور با بیان اینکه سهم بخش غیر دولتی در سال ۹۲ کمتر از ۴۰ درصد بود، گفت: در سال ۹۵ بخش خصوصی ۸۶ درصد در اجرای پروژه ها مشارکت داشت و حجم سرمایه گذاری این بخش در استان رو به افزایش است و بخشی از توسعه ی استان را بخش غیر دولتی بر عهده گرفته است. استاندار اصفهان تجهیز گلوگاه شهید شرافت این شهرستان را یکی از اولویت های استان برشمرد و گفت: درخواست تجهیز الکترونیک این گلوگاه از وزیر کشور شده است. وی با اشاره به اینکه اصل ایجاد بندر خشک در استان به تصویب رسیده است، گفت: بندر خشک در شرق استان ایجاد خواهد شد.