مدیرگروه امانی اداره کل میراثفرهنگی استان اصفهان از آغاز عملیات پاکسازی ازاره های ورودی ایوان آئینه مجموعه جهانی چهلستون اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، منصور زیرک گفت: یکی ازنفیس ترین نقاشی های کاخ چهلستون نقاشی هایی است که به روش برجسته کاری روی ازاره های مرمری ایوان آیینه کشیده شده است. وی افزود: این عملیات شامل غبار روبی ،پاکسازی آلاینده های شیمیایی، موزون سازی رنگی در حد مجاز و در نهایت ثبیت لایه های رنگی ازسطح ازاره ها تا قطاربندی های زبره کشی شده می باشد. مدیرگروه امانی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: عملیات پاکسازی کاخ چهلستون زیرنظر استادکاران گروه امانی معاونت میراث و در مدت زمان دو ماه با اعتباری بالغ پنجاه میلیون ریال در حال انجام می باشد.