نخستین باغ مادری، ارقام هسته دار و دانه دار اولیه در سطح کشور با حضور معاون وزیر در امور باغبانی در استان اصفهان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومیسازمانجهاد کشاورزی استان اصفهان،در این آیین محمد علی طهماسبی گفت: اولین باغ مادری در سطح کشور در اصفهان برای تأمین مواد اولیه تکثیرعاری از ویروس در سطح ۸ هکتار ارقام تجاری پایه های رویشی نهال گلابی، هلو، گیلاس و بادام است.

وی در ادامه افزود: با افتتاح این مجموعه؛ افزایش بهره وری و استفاده از بیشترین ظرفیت تولید محصولات باغی با هدف تأمین اندام های تکثیری سالم و اصیل به منظور تولید نهال گواهی شده انجام می گیرد.

معاون وزیر در امور باغبانی تصریح کرد: احداثو بهره برداری از تنها واحد باغ مادری، ارقام هسته دار و دانه دار اولیه از سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش سطح کشت تولیدات باغی بوده و استان اصفهان از پیشتازان احداثباغات درختان میوه به شمار می رود.

شایان توجه است، این باغ با هدف تأمین اندام های تکثیری سالم و اصیل به منظور تولید نهال گواهی شده با اعتبار ۸ میلیارد ریال در وسعت ۷ هکتار برای تولید پیوندک درختان میوه موجب تحول قابل توجهی خواهد شد