مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار داشت: ساماندهی خیابان سپیده کاشانی در خیابان پروین حدفاصل خیابان هفت تیر تا خیابان حکیم نظامی شفایی با مساحت ۱۲۰۰ متر در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امامی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: ساماندهی خیابان سپیده کاشانی با هزینه ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا پایان سال جاری تکمیل می شود. وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: آزادسازی خیابان حکمت حدفاصل خیابان زرین کوب تا ادامه کوی شکوفه با اعتبار ۵ میلیارد ریال اجرا شد.