در دیدار مدیرعامل گروه صنعتی و سرمایه گذاری SMS آلمان با رییس اتاق بازرگانی اصفهان فرصت های تجاری و سرمایه گذاری بین استان اصفهان و آلمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استان اصفهان با داشتن ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به عنوان صنعتی ترین استان کشور شناخته می شود و می تواند روابط عمیق تجاری با شرکت های آلمانی داشته باشد. سهل آبادی اظهار داشت: اتاق بازرگانی اصفهان با داشتن ۲ هزار و ۵۰۰ عضو روابط تجاری و بین المللی نزدیکی با کشورهای اروپایی و آسیایی دارد. وی از آمادگی اتاق اصفهان در پیگیری حل مشکلات سرمایه گذاری خارجی خبر داد و گفت: اتاق اصفهان با ایجاد کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی پیگیری مسایل و مشکلات سرمایه گذاران خارجی است رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار مشارکت شرکت های آلمانی در پروژه های صنعت گردشگری استان اصفهان شد و گفت: اصفهان یکی از بهترین شهرهای گردشگر پذیر در جهان است که می تواند زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در بخش گردشگری را فراهم سازد. مدیرعامل گروه صنعتی و سرمایه گذار آلمانی گفت: این شرکت سابقه خوبی از همکاری با استان اصفهان در ساخت مجتمع صنعتی فولاد مبارکه دارد و امیدوار است روابط اقتصادی و سرمایه گذاری عمیق تری با این استان داشته باشد. بورخارد داهمن بوروکراسی دست و پاگیر برای تسهیل روابط تجاری و سرمایه گذاری دو کشور را مورد انتقاد قرارداد و گفت: برای تاسیس یک شرکت در ایران بیش از ۸ ماه است تلاش می‌کنیم و این موضوع در کشور آلمان نیز شبیه ایران است. مدیرعامل گروه صنعتی و سرمایه گذاری آلمان از آمادگی همکاری اتاق بازرگانی دوسلدروف آلمان با اتاق اصفهان جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریتی و فنی خبر داد و گفت: اصفهان با آلمان می‌تواند روابط نزدیک تجاری و آموزشی داشته باشد.