یک متخلف شکار و صید در شهرستان اردستان دستگیر و از منزل وی لاشه چهار کل و قوچ وحشی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان با حکم بازرسی از منزل یکی از متخلفان با سابقه شهرستان لاشه چهار کل و قوچ وحشی به همراه چهار کله را کشف و ضبط کردند. پاکزاد اظهار داشت: از این شکارچی متخلف یک قبضه تک لول کالیبر ۱۲، اسلحه برنو، فشنگ، دوربین چشمی، باروت، چهار پاره از دیگر ادوات کشف شد. وی افزود: در حال حاضر پرونده این متخلف در دادسرای اردستان در حال رسیدگی می باشد و به دلیل شکار غیر مجاز ۴ راس کل و قوچ وحشی درخواست پرداخت مبلغ چهار صد میلیون ریال ضرر و زیان از متخلف شده است.