رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تبصره بودجه ۹۵ برای احداثمساجد در مناطق کم برخوردار به لحاظ مساجد باید عملیاتی شود و این مهم باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، اصغر آذربایجانی اظهار داشت: از آنجایی که در بودجه مصوب سال ۹۵ تبصره های ۴۳ و ۴۷ تاکیدات بودجه در این خصوص است، باید در راستای عملیاتی شدن این تبصره ها ساز و کار لازم را برنامه ریزی کنند. وی ادامه داد: تبصره بودجه ۹۵ برای احداث مساجد در مناطق کم برخوردار به لحاظ مساجد باید عملیاتی شود و این مهم باید مورد توجه قرار بگیرد. آذربایجانی تاکید کرد: تبصره ۴۷ تاکیدات بودجه عبارت است از اینکه با توجه به سرانه مسجد در مناطق ۵، ۷، ۸،۱۲ و ۱۳ شهرداری موظف است نسبت به تعیین الویت پهنه های نیازمند شهری به احداث مسجد اقدام کند تا با تامین زمین از طریق تفکیکی های ضابطه مند هنوز زمینه مشارکت در احداث مسجد توسط فراهم شود. وی افزود: همچنین در صورتی که زمین از طریق خیرین و یا از طریق تفکیک اراضی تامین و عملیات اجرایی آن اغاز شد، شهرداری به نحوی برنامه ریزی کند که از اعتبار مساعدت به مساجد حداقل ۲۰ میلیارد ریال به ساخت مسجد اختصاص یابد. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تبصره ۴۳ شهرداری موظف است به منظور جذب اعتبارات زیباسازی و روانسازی عبور و مرور پیرامون مساجد ظرف مدت ۳ ماه نسبت به بررسی وضعیت مساجد هر منطقه اقدام کند تا پس از الویت بندی تخصیص اعتبار صورت بگیرد و گزارش مکتوب آن به شورای اسلامی شهر ارائه شود.