مدیر امور برق شهرستان شهرضا گفت: هشت طرح برق رسانی در شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجتبی باقی گفت: نصب تراتسفورماتور هوایی سروستان، خیابان پیروزی، بلوار مطهری، خیابان شهید یزدانی، خیابان حکیم نصرالله، مسکن مهر پردیس و تک ایستا و شبکه روشنایی بلوارترک آباد از جمله این طرح هاست. وی افزود: برای اجرای این طرحها ۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت برق، توانیر و شهرداری شهرضا هزینه شده است.