مسابقات زورخانه ای جام ریاست جمهوری قهرمانی کشور به مدت دو روز در زورخانه موسی بن جعفر بیرجند با قهرمانی اصفهان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در این مسابقات ۱۹۰ ورزشکار از ۱۸ استان در رشته های تیمی، هنرهای فردی و مرشدی با هم رقابت کردند که در پایان در مجموع اصفهان اول، کردستان دوم و خراسان جنوبی سوم شد. رئیس هیأت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خراسان جنوبی گفت: در این مسابقات عبدالرضا شجاعی از کرمان، ابوالفضل مهینی فر، علیرضا خانی، علی قربانی و علی شمسی از اصفهان و مهدیار چوپان زاده از سمنان، مقام های برتر رشته های مختلف را از آن خود کردند. قمری افزود: در بخش تیمی هم به ترتیب خراسان جنوبی، اصفهان و کردستان مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. مسابقات زورخانه ای جام ریاست جمهوری قهرمانی کشور به مدت دو روز در زورخانه موسی بن جعفر بیرجند در ماده های سنگ، کباده، دو میل بازی، میل ۳ و ۴، چرخ تیز و چرخ چمنی برگزار شد.