مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان گفت: اصفهان شاخص ترین مرکز شناخت میراثتمدنی ایران در دوران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری بیان کرد: با توجه به اینکه اصفهان نقش مهمی در تحولات فرهنگ و تمدن ایران در دوران اسلامی دارد، تصمیم گرفتیم تا از شرق شناسان بین المللی دعوت کنیم تا در اصفهان حضور یابند و درباره شناخت فرهنگ و تمدن ایران دوران اسلامی با یکدیگر به گفت و گو بپردازیم. وی افزود: همگان معتقدند، اصفهان چکیده و عصاره فرهنگ و تمدن اسلامی به ویژه در حوزه شرق سرزمین های اسلامی را در خود جای داده است. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: بدون شک شخصیتهای تاریخی هر سرزمین از سرمایه های فرهنگی و تاریخی آن سرزمین به شمار می روند، با این وصف جای تاسف دارد که برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که شخصیت های تاریخی خود را به جهانیان معرفی کرده اند، ما از شناخت شخصیت های خود غافل مانده ایم.