رضا امینی برای چهارمین بار رئیس شورای شهر اصفهان شد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، در در جلسه علنی امروز شورای شهر اصفهان، رضا امینی با مجموع ۱۴ رأی برای یک دوره یک ساله به ریاست شورای اسلای شهر اصفهان رسید. در رای گیری برای انتخاب ریاست شورا فقط، رضا امینی کاندید شد که با ۱۴ رای رئیس شورای شهر اصفهان باقی ماند. رضا امینی کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی است و پیش از حضور در شورای شهر، شهردار منطقه هشت اصفهان و مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان بوده است. در ادامه رای گیری هم احمد شریعتی با ۱۵ رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شد. برای تصدی منشی گری شورا هم سه نفر از جمله ندا واشیانی پور، محمدرضا فلاح و علیرضا نصر اصفهانی کاندید شدند؛ که نصر اصفهانی و واشیانی پور در مجموع با ۱۴ رای به عنوان منشی های شورا انتخاب شدند.