گونه ای کمیاب از یک سیاه گوش در زیستگاه های آزاد شهرستان بوئین میاندشت در استان اصفهان مشاهده و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، درتماس تلفنی یکی از دامداران محلی مبنی بر مشاهده یک گربه سان که توسط سگ های گله تعقیب و بعد از درگیری دچار آسیب دیدگی شده بود به اطلاع اداره حفاظت محیط زیست بوئین میاندشت رسید. بر پایه این اعلام نیروهای یگان حفاظت محیط زیست منطقه به محل مورد نظر اعزام شدند که با مشاهده و کشف حیوان مشخص گردید یک سیاه گوش شش ماهه نادربوده است که به دامپزشکی منتقل و با توجه به آسیب دیدگی حیوان ، تحت درمان و مراقبت قرار گرفت. شایان ذکر است این گونه گربه سان وحشی یکی از هشت گربه سان وحشی ایران و هفتمین گربه سان مشاهده شده در استان اصفهان هست که به صورت زنده کشف و ثبت گردیده است. به گفته کارشناسان محیط زیست موارد مشاهده این گربه سان از سایر گربه سانان وحشی و کمیاب ایران از جمله پلنگ و حتی یوز پلنگ نیز کمتر بوده است. نکته حائز اهمیت سن و سال کم حیوان نشان از زندگی پویا و زاد آوری این گونه با ارزش در زیستگاه های بسیار حساس و با اهمیت شهرستان بوئین میاندشت دارد. شهرستان بوئین میاندشت با دارا بودن مراتع بسیار بکر و درجه یک استان اصفهان دارای یک منطقه شکار ممنوع به نام ستبله و زیستگاه های آزاد غنی می باشد. بطور کلی در دنیا چهار گونه سیاه گوش وجود دارد که سیاه گوش اوراسیایی از نظر جثه از سایر گونه ها بزرگتر و دارای گسترده ترین پراکنشی است که در ایران مشاهده می شود. سیاه گوش جثه نسبتا بزرگی دارد از مشخصات بارز این گونه ارزشمند و کمیاب علاوه بر خالهای روی پوست و دم کوتاه ، موهای سیاه و بلند در انتهای گوش های می باشد. زیستگاه سیاه گوش در ایران مناطق بیابانی بویژه حاشیه کویر مرکزی، خراسان شمالی غربی ترین گزارش ها از سیاه گوش در استان ایلام، لرستان و مناطق غربی استان اصفهان می باشد. سیاه گوش اغلب جانورانی با وزن کمتر از ۵ کیلوگرم را طعمه خود می کنند حیواناتی چون خرگوش صحرایی، هیراکس، جربیل ها و موش ها، پرندگان. از کوچکترین گربه سانانی است که توانایی شکار حیوانات بزرگتر از خود را دارد و مهارت این حیوان در شکار پرندگان ستونی است و می تواند با پریدن در هوا پرندگان را شکار نماید.