وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تحقق اقتصادمقاومتی موانع سد راه مردم برای تولید ملی را حذف می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان عصر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از بزرگترین سردخانه دو مداره استان اصفهان در شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا با اشاره به لزوم اعتماد به توانمندی های داخلی، اظهار داشت: مردم ایران ثابت کرده اند که می توانند اقدامات بزرگی در راستای توسعه کشور انجام دهند.

وی ادامه داد: شعار امسال باید تبیین شود تا پیام آن برای مردم روشن شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: همه باید در راستای تحقق این شعار گام برداریم و صرفا جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در ذات خود با نظام سلطه تضاد و تقابل دارد، افزود: این از ساده انگاری است اگر تصور کنیم در فضای تعاملی می توان با نظام سلطه و صهیونیسم کار کرد.

دهقان در ادامه گفت: نظام سلطه زمانی حاضر به همکاری و کار با ما می شود که اطمینان داشته باشد، نمی تواند به ما آسیبی برساند.

وی با اشاره به اینکه دشمن به این قطعیت رسیده که ملت ما در هیچ شرایطی تسلیم نمی شود، گفت: دشمن در بسیاری از شرایط نظامی و تحریم ما را آزموده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی کشور را در برابر آسیب ها مقام می سازد، افزود: اقتصادی که مردمی، عدالت محور، درون زاد و برون نگر باشد، از مولفه های مورد نظر رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی است.

وی اضافه کرد: با تسهیل مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، موانع سد راه مردم برای فعالیت در عرصه تولید نیز برداشته خواهد شد.