مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: همزمان با هفته دولت ۱۲ فضای ورزشی در اصفهان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: با افتتاح پروژه های هفته دولت۲۲ هزار و ۱۷۱ متر مربع به فضا های ورزشی استان اصفهان افزوده می شود. حسینی بیان کرد: همزمان با هفته دولت ۴ باب سالن ورزشی چند منظوره، دو باب استخر شنا و ۴ زمین چمن مصنوعی در استان اصفهان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید. حسینی گفت: بازسازی و مرمت سالن چند منظوره ملت شاهین شهر به متراژ ۸۵۰ متر ، زمین چمن مصنوعی شهرضا با ۸۰۰۰ متر مربع نیز از پروژه هایی هستند که در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری می رسند. مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: در هفته دولت همچنین با همکاری دهیاری ها و هیات روستایی و بازی های بومی و محلی استان ۳۳ باب خانه ورزشی روستایی در روستاهای مناطق مختلف استان تجهیز و گشایش خواهد یافت.