معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: طی بازرسی های انجام شده ۱۰ تن کله پاچه به ارزش ۸۰ میلیون تومان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اظهار داشت: در پی بازرسی صورت گرفته از یک سردخانه غیر مجاز، میزان ۱۰ تن کله و پاچه خام که به صورت غیر مجاز و در شرایط نامطلوب بهداشتی بسته بندی و نگهداری می شد، کشف و ضبط شد. کشتکار افزود: اداره کل دامپزشکی استان اصفهان از اسفند ۹۴ طرح ساماندهی و نشانه گذاری کله و پاچه را دردستور کار قرار داده و بالغ بر ۷۰ درصد کله پاچه به شکل بسته بندی و کارتنی منجمد شده و در سردخانه‌ها نگهداری می شود. معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در حال حاضر منجمد کردن کله پاچه به شکل گونی و فله ممنوع بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.